Attribute Type Value
id string 1522777
contentobject_id string 68210
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' MS8xNjA=MTQvMQ==Mw==MjUwMjAxMzowODoxNyAwOTo0MDo0Ng==MjAxMzowODoxNyAwOTo0MDo0Ng==MC8xMy8xMg==MA==MA==MTQvMQ==QVNDSUkAAABBMQ==MjM2Mg==MTM5MQ==Mg==Aw==MA==MA==MS8xMTQ=MA==MA==MA==MA==MA==MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weingut Schloss Eberstein in Gernsbach'
>original_filename string 'Gernsbach_Schloss_Eberstein_Blick_auf_Weinberg_2013 - Weingut Schloss Eberstein.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weingut Schloss Eberstein in Gernsbach'
>original_filename string 'Gernsbach_Schloss_Eberstein_Blick_auf_Weinberg_2013 - Weingut Schloss Eberstein.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 68210
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Weingut Schloss Eberstein in Gernsbach'
>published string 1396977399
>modified string 1396977399
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '49f1113f8486758e76840a8eb9f08684'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 69768
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 3034952
>contentobject_id string 68210
>creator_id string 50044
>version string 1
>status string 1
>created string 1396977295
>modified string 1396977399
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Weingut Schloss Eberstein in Gernsbach'
>version_name string 'Weingut Schloss Eberstein in Gernsbach'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1522777
>contentobject_id string 68210
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' MS8xNjA=MTQvMQ==Mw==MjUwMjAxMzowODoxNyAwOTo0MDo0Ng==MjAxMzowODoxNyAwOTo0MDo0Ng==MC8xMy8xMg==MA==MA==MTQvMQ==QVNDSUkAAABBMQ==MjM2Mg==MTM5MQ==Mg==Aw==MA==MA==MS8xMTQ=MA==MA==MA==MA==MA==MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)
Attribute Type Value
id string 1313469
contentobject_id string 53593
version string 2
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' RlVKSUZJTE0=RmluZVBpeCBTMjk1MA==MQ==NzIvMQ==NzIvMQ==Mg==RGlnaXRhbCBDYW1lcmEgRmluZVBpeCBTMjk1MCBWZXIxLjAwMjAxMToxMDowMyAwMjo0MDozMA==Mg==ICAgIA==MjkwUHJpbnRJTQAwMjUwAAACAAIAAQAAAAEBAAAAAA==MTAvMTAwMA==ODAwLzEwMA==Mg==NjQ=MQ==MDIzMA==MjAxMToxMDowMyAwMjo0MDozMA==MjAxMToxMDowMyAwMjo0MDozMA==AQIDAA==MjAvMTA=NjYwLzEwMA==NjAwLzEwMA==ODI4LzEwMA==MC8xMDA=MzI2LzEwMA==NQ==MA==MTY=MTA0MC8xMDA=RlVKSUZJTE0MAAAAHQAAAAcABAAAADAxMzAQAAIAHwAAAG4BAAAAEAIACAAAAI4BAAABEAMAAQAAAAMAAAACEAMAAQAAAAAAAAAQEAMAAQAAAAIAAAAREAoAAQAAAJYBAAAgEAMAAQAAAAAAAAAhEAMAAQAAAAAAAAAiEAMAAQAAAAEAAAAjEAMAAgAAAGAISAYmEAMAAQAAAEAAAAAwEAMAAQAAAAAAAAAxEAMAAQAAAAAAAAAyEAMAAQAAAAEAAAAAEQMAAQAAAAAAAAABEQMAAQAAAAAAAAAAEgMAAQAAAAAAAAAAEwMAAQAAAAAAAAABEwMAAQAAAAAAAAACEwMAAQAAAAAAAAAIFAcABAAAAFMxMDAJFAcABAAAAFMxMDAKFAMAAQAAAAcAAAAlFAMAAQAAAAAAAAAwFAcAgQAAAJ4BAAAxFAQAAQAAAAAAAAAAQQMAAQAAAAAAAAAAQgMAAQAAAAAAAAAAAAAANTkyRDM2MzQzMTMxMTEwNDE3RUFFNTFUUTI4OTgyAABOT1JNQUwgAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABJSUlJAgDkUQAA3AEgAwAAECcAADIwMTEvMTAvMDMgMDI6NDA6MzAAIQDAEJAMBAAAAAAAQAAAAAQABgAAAAEAAAAAAAAAAQCMAAYAZAAAAQAAAAAAAABGL1cgVkVSIDEuMDA2MCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGgAAAA6AAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAFDp8d/k5eL159/z9PLf8/Xu7vm4AAAAAAAAAAAAAAAAANoAAADMsbS5wgAAAAAAAAAAAAAAAQA8AAQA3QcAAIwZWkpFMTE1MDA5MjcyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAGMAFABYAIMA6QBGAnsAzgGIAIoB1QA3AUoBEADOAJMApgB9ANkAUgBMAKUAcgB1ADwAhQB0AGEASwBJAG4ATAA3AFYATgBJAFsAQQBAAE0APwBDAEYALgA3ADsAOwBGADAANgAwADYAMgA3ADEANAAvADMALAAyADgALAAvADoALgAuACYAOgA7AC8ALQAqADEAPAAnADIAOAAtADQAMgAxACsAMQA4ACwALwAuADoAOQA1ADsAOQA4ADQAOQAxADMANwBBAEEAPAA9AEsASABDAEoASgBSAFMATwBZAG8AWgBnAHsAdABWAHYAfgBaAG4AagBOAGYAWgBOAFoATgA2ADsAQQAyACsAJgAhACcAGwAbABsAHQAaABkAHQAYABkAGgAbABgAGgAdABkAFQAYABkAEwAUABIAFgAbABkAIAAaABUAGwAfABwAJAApACEALwAwACUAIQAjACsAJwAoACQAIwAjAC0AHwAlACcAKAAvAC8APQAuADQAQQA/ADUAUABSAE8AWwBeAG0AWwBuAHoAdAB2AGUAcQBlAGgAYwBLAEEAOAAhAAwABAAFAAQABgAFAAQABgAFAAIABQAEAAQAAQAEAAIAAwAFAAUABAACAAMAAwAAAAEAAwABAAEAAwADAAMAAQACAAEAAgADAAUABAAGABgAFAAAAAMAAAAAAAAAFAAUABYAKAAoACoAMAA0ADwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAA8AEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAIAAgACAAIAAgADAAMAAwADAAMAAwADAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAIAAgACAAIAAgADAAMAAwADAAMAAwADAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgAAAAEAAgAEAAYACAAKAA0AEAASABQAFgAYABoAHAAeACAAIgAkACYAKAAqAC0AMAAyADIAMgAyADIAMgAyADIAMgAyADIABAAIAAwADwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAA8AAADy4fff6e3n3+nu5u/f8/Xu7vm5AAAAAAAAAAAAAsyxtLnCAAAAAAAAAAAAAAAAAQA8AAAATHsAAOAQwAxHQlJHAAAAAMAQkAwQABgAR0JSRwAAAADAEJAMEAAYAEdCUkcAAAAAAAAEAAgADAAQABQAGAAcACAAJAAoACwAMAA0ADgAPABEAEgATABQAFQAWABcAGAAZABoAGwAcAB0AHgAfACAAIQAiACMAJAAlACYAJwAoACkAKgArACwALQAuAC8AMQAyADMANAA1ADYANwA4ADkAOgA7ADwAPQA+AD8AAABBAEIAQwBEAEUARgBHAEgASQBKAEsATQBOAE8AUABRAFIAUwBVAFYAVwBYAFoAWwBcAF4AXwBgAGIAYwBkAGYAZwBpAGoAbABtAG8AcQByAHQAdgB3AHkAewB9AH4AQACCAIQAhgCIAIoAjACOAJAAkgCUAJYAmACaAJ0AnwChAKQApgCoAKsArQCwALIAtQC3ALoAvQC/AIIAxQDIAMsAzgDRANQA1wDaAN0A4ADjAOcA6gDtAPEA9AD4APsA/wDDAQYBCgEOARIBFgEaAR4BIgEmASoBLwEzATgBPAEBAUUBSgFPAVMBWAFdAWIBaAFtAXIBdwF9AUIBiAGNAZMBmQGfAaUBqwGxAbcBvgGEAcsB0QHYAd8B5gHtAfQB+wHCAgoCEQIZAiECKQIwAjkCAQJJAlICWgJjAmwCdQJ+AkcCkAKaAqMCrQK3AoECywLVAuAC6gL1AsADCwMWAyIDLQM5AwUDUQNdA2oDdgNDA5ADnQOrA7gDhgPUA+ID8AP/A+UAQAAAAEAABgCAAANoAEAAAABADUIAgABCIAAgACAAIAAgAAA5e7k3/P08t/y4fff8/Xu7vm5AAAAAAABABQAAgAnAB8AHQAiACkAMQA4ADwAQwBJAE0AVQBWAFwAZABzAIsAqQDKAB8BJAAcABwAHwAmAC4ANQA5AD4ARQBJAE8AUgBXAGAAbQCEAKIAwgAXAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABADwABADdBwAAjBkAAgMAAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQAjgADjQAA18gAAG0AmwDoA6EEwgK6AnQFhACDAIQAgwAAAIER2D8AAIA/k4r+P3IASABHAIkAeQBMAEsAnQB9AEoASQCgAIfIAADp9AYAP60EALfAwgAAAAAAAAAAAAAAAABkABkAA40AAOEjAADjADkA6APzGGoPSg8yH4MAgwCDAIEAAABBBtA/AACAP0oNAkBhApEBjQEOA5ECrAGmAYkDsAKlAaABnANayAQQ+vYFAMt7BABns+IAAAAAAAAAAAAAAAAAZACRAAONAADNzAAAbQCeAOgDigS0Aq0CXgWEAIMAgwCCAAAAcAfYPwAAgD84cf8/cABHAEYAhwB5AEwASwCdAH0ASgBJAJ8A3sgAAAvCBgD4nwQAlEHFAAAAAAAAAAAAAAAAAGQA1wADjQAAPjABAHgAAgHoAwwD0gHNAZkDggCBAIAAgAAAAI9n1z8AAIA/0lf+P0sAMAAvAFsAUQAzADIAaQBTADEAMABqAH3FAAAyxQcAU4kEAK+IpQAAAAAAAAAAAAAAAABkANsAA40AADA1AQCAABgB6AP0AssBxQGDA4MAggCCAIIAAADlNdQ/AACAP9NZ/D9IAC8ALgBYAE4AMgAxAGcAUQAxADAAaAD8xgAARHIGAPGVBAB88s8AAAAAAAAAAAAAAAAAHvj+P1WZ+z8BAAAAAAAAAAAAAAABAHcECgABAF0EAQABAFAAAAAAAAIC/////////wICAjIy/////////zIyMjw8/////////zw8PAwMBgABADwABADdBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAyABABgEAdQkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECcUAAEAAAAAAEFVTwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCwAAAYAZAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAADwcMBgAAkBQCIFQAViB4AQAAGgEAAAAAAQGLHpsAbQBhEAAAYRAAAKwLfQCrC/QBOgIAAAAFAAALBwwGAADDFMsfUAAbIIoBAAAaAQAAAAABAYsemwBtAA8RAAAPEQAArAt/AKkL8QE6AgAAAAUAAAwHDAYAAIcV0B+PAF8gfQEAABoBAAAAAAABix6bAG0A+BAAAPgQAACpC3wAqQvyAToCAAAABQAADQcMBgAAdxXfH44AbSB7AQAAGgEAAAAAAAGLHpsAbQDUEAAA1BAAAKwLewCsC/IBOgIAAAAFAAAOBwwGAABhFfMfjAB/IHYBAAAaAQAAAAAAAYsemwBtAJoQAACaEAAArAt5AKwL8wE6AgAAAAUAAAAEDAYAAHATTyD7/0oggAEAABoBAAAAAAEBix6bAG0Ajw8AAI8PAACyCXwAsglsAq4CAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAFZAHMALgA1AKoADAAaATIASQAZAB8AdwCRAWObIP83AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACbA1AFPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAAAADy/wAAAAAAAAAAPgfxDgAAAAAAAAABAAAAAAEBAAAAEBAAAQAAAAQFAwYJAwQGBgQDEBgjFgQHBwsHCwQOEgkHCwwOIxQDBgUNDAQHIgwLDwsKFxwVBAMFGhkMGiEUBBMHBCYsHQoBAhASGiYzMBcrJhwrLxQIAgEFBiMqMTA2NjU1MzIPKAEBAQMOHComKzQ6ODc0Eh8AAQIEDA8iKTMiPDo4MykoAQEBAgkNNVomIyQ2Kx0LCwMBAgINDxxJLhscEQoGBQQCAQECBxASEhMODg8SDQsFAQECAgYNDhESEQ8QEhAMBQEBAQYICQsPEAsIEBIRCgkBAQIICQcKCgcPEREREQ0IAwQLEQwGCAcJCA4RERELAwIFDQkPAwQDAwYMDw8HAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGF3Yl9kZWJ1Z19pbmZvAAAAAAAAAAAAABAAGADAEJAMAAAAAAQAAAAAFB8CiekRAOAQwAwAAAAAAgADAOYhAAABANAABAEAAAAAgACAAIAAAAAAAAAAqwEAAQQCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKT7RAAAAAAALHw9ACyAPQAAAAAAix4AAJUlAABAAC0AWCAAAJQBAAAAAQAAGAIAAAEAAAAAAAAAAAAAAP7///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AnQD7AaQCTAFNAVgBMQF1ATcByQHnAGUBGwHYAKgA3gCtAFoASgAvABsBfACMAIYAaQAbAFMAZQC1AIwAMwD7AJcAjwCXAIQBCwHoACoB2QC5AZEBcQG5ASICjgFFAr0CJwPUAtUBxAVrAv4DbQPmAi4DwgPaAqIBgQASAVcAbQAwAacBLQLJAccB0gE9AbEAkQA4AaoArACgAMMARgBpAFEARABtADwAHwAmAEAAMwAcACoADwAeAB4ADwAPAA8AGgAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAoABwAHAAoAAAAAAAAAAAAAAAgACgAAADoAFQAMAAAADAAOACcAJgA4ADEASAAPACoAMQCmADgAlABrAJEBlACwADYBWwEtAwcB9AGBAssC9QJ/AmQCmwPmAo0CeAN7ArgCtQIVAjkCGAE+AVQDGgEWAaYBrAHBAEABHAFBAYYBPwFXArABQwGzATYCawSjBeYENgPzAgYCcQE8AecA1QDCAJIASQCLAFcAPAAuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5iEsAV36ifsSAAUA/v9VANX+VQDV/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgwPE+AAAQAOsD8QQhAIYA5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBu8BZAAAAQEBSiAAAKUPAAClDwAApQ8AAIBzAACbcgAAMHQAAAAAAABtAG0AbQCqC7cLmAtdAAgAEQADAAkADwAVABsAIQAnAC0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCKHAApjuAAPAjkwDYeaAA7/erADbSpwDLCKAAIVCSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACLTiYAge8xAFPfRwD47moAJCKHAMCYiACNC2UAyU1GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPIgAA8yIAAMgiAADkIgAAUCMAAB8jAADUIgAA7iIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACVHgAA+h4AAKIfAACeIAAAuyEAAMohAAAQIAAAHx8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlZGRjY2NjZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+v8AAA4ADgAgAQAAAgBOAAIALgFQADEC5QCgBRoCAAAAAAAABAQEBAcOAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzAAAAAAAAAAAAECcAAAAAAAAAAAEAAAAQJwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW+cSQAAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAEWQ1kWMdP8v/wv7A3MACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAGAAEAA0AAQAHAAIB3kr43tZ+17/Ub1vn42AAAAAAAAAAAAAAAMAAMAACABAAAAAAAAAAAAAAAAAABfM13+/r3uf/+f/wN/6DuPABxgmwASFBAQFBI5CkDA2BAAARAEAAAQggAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECcAACgACABVAAEABgB+AAAAfyDxAPb5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAIDBAUGCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAQJwAAKAAIAFUAAQAGAH4AAABKIPEA9vkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAgMEBQYKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAP9/AAAAAAAAAAAAAAAA/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAG0AgACAAIAAgAAAAOgDAAAAAAAAmwAAAAEAix6PDwAAyABWIAEAAADWAIAAAgEAAAAAAAAzAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAACgAAAAAAAAAtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAABAIselSUAAEAAWCABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAAABAnAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAoAAAAAAAAALQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAQCLHpUlAABAAFggAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AAAAQJwAAEQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAKAAAAgAAAAPwAgACAAIAAgAAAAOgDAAAAAAAAQAAAAAEAix6VJQAAQABYIAEAAAAAAAAAAACUAQABGAIeAAAAECcAABEAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAaisEAAAAAAC9G7FFAAAAAN0tsUUAAAAAhCCyRQAAAABDIbJFAAAAAAAAAAAAAAAAoTizRQAAAABSabNFAAAAAARruUUAAAAAimy5RQAAAAB8cLlFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFqu00UAAAAA1a7TRQAAAAAFr9NFAAAAAEi000UAAAAAqgutCwAArQsJAAYAKQAfAAIAAQAJABQAAQAUAIAA/QCVJQAAAAAAAMgQAACAAIAAgACAAIAAgACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAEABQBkAL8NCQwOCw0KBgoHBAgAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAIBAAAAAAEog8v8AAAAAAAAAAAkAAACPDwAAbQAEAQEA6ANYIFggBAEBAAAAAABYIAAAAAAAAAkAAAClDwAAbQC9BQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wAAAAAAAAAMDAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlSUAAEAAAQCVJQAAQAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXQEAAHf//wAsAAACAAAAAKv//wC9AQAAmP//AgAAAAD+//8Aav//AJgBAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAACMUQkEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIwBAADgEAAAwAwAABAAAAAYAAAAwBAAAJAMAADAEAAAkAwAAAMAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4akQAXGpEAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAQAAAIATAAAAAAAUHwIAAAAAALx2AADSTAEAToQBwBAAAGAIAAAA5MQBAAAAAAAAAAAAAAAAlAEAARgCAAEIAAAAAAAAAAAACAAIAAoACgAIAAgAAACIaEQAzGhEAAQABAAFAP8DDAAAABBpRAAAAAEAVGlEAAAAAACYaUQAAAABABQACgAAAAAAAAAKAAAAAADcaUQA6GlEAIhmRAABAAAAgFU7AP8PAAABAAAAAQAAAAEAAABUDU4AIAAAAPRpRADIL0UAwB9FAAAAAADIakQAAAAAAAAAAAAAAAAAGGpEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwCAAAYAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwABAAAAhJoTQBynSQAAAAAAAwAAAPyPSQBAAEAAXMZJAAAAAABc1kkApNZJADzbSQAAAAAAUNtJAAAAAABk20kAdNtJAAMAAACE20kAlNtJAAMAAABQqjsAAwAAAAAAAAABAAAAAABAQPTwUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOXu5N/z9PLf8/Xu7vm4AAAAAAAAAAAAAA==MDEwMA==MQ==NDI4OA==MzIxNg==MjY5NjA=Njk5Mi8xNjk5Mi8xMw==Mg==Aw==AQ==MA==MA==MA==MA==MA==MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Schloss Eberstein, Gernsbach'
>original_filename string 'Schloss Eberstein.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Schloss Eberstein, Gernsbach'
>original_filename string 'Schloss Eberstein.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 53593
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Schloss Eberstein'
>published string 1387813168
>modified string 1387813506
>current_version string 2
>status string 1
>remote_id string '80e6a5dc6d1e8db6a56eeccf9efc7741'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(2)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 54854
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 2125104
>contentobject_id string 53593
>creator_id string 50044
>version string 2
>status string 1
>created string 1387813496
>modified string 1387813506
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Schloss Eberstein'
>version_name string 'Schloss Eberstein'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1313469
>contentobject_id string 53593
>version string 2
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' RlVKSUZJTE0=RmluZVBpeCBTMjk1MA==MQ==NzIvMQ==NzIvMQ==Mg==RGlnaXRhbCBDYW1lcmEgRmluZVBpeCBTMjk1MCBWZXIxLjAwMjAxMToxMDowMyAwMjo0MDozMA==Mg==ICAgIA==MjkwUHJpbnRJTQAwMjUwAAACAAIAAQAAAAEBAAAAAA==MTAvMTAwMA==ODAwLzEwMA==Mg==NjQ=MQ==MDIzMA==MjAxMToxMDowMyAwMjo0MDozMA==MjAxMToxMDowMyAwMjo0MDozMA==AQIDAA==MjAvMTA=NjYwLzEwMA==NjAwLzEwMA==ODI4LzEwMA==MC8xMDA=MzI2LzEwMA==NQ==MA==MTY=MTA0MC8xMDA=RlVKSUZJTE0MAAAAHQAAAAcABAAAADAxMzAQAAIAHwAAAG4BAAAAEAIACAAAAI4BAAABEAMAAQAAAAMAAAACEAMAAQAAAAAAAAAQEAMAAQAAAAIAAAAREAoAAQAAAJYBAAAgEAMAAQAAAAAAAAAhEAMAAQAAAAAAAAAiEAMAAQAAAAEAAAAjEAMAAgAAAGAISAYmEAMAAQAAAEAAAAAwEAMAAQAAAAAAAAAxEAMAAQAAAAAAAAAyEAMAAQAAAAEAAAAAEQMAAQAAAAAAAAABEQMAAQAAAAAAAAAAEgMAAQAAAAAAAAAAEwMAAQAAAAAAAAABEwMAAQAAAAAAAAACEwMAAQAAAAAAAAAIFAcABAAAAFMxMDAJFAcABAAAAFMxMDAKFAMAAQAAAAcAAAAlFAMAAQAAAAAAAAAwFAcAgQAAAJ4BAAAxFAQAAQAAAAAAAAAAQQMAAQAAAAAAAAAAQgMAAQAAAAAAAAAAAAAANTkyRDM2MzQzMTMxMTEwNDE3RUFFNTFUUTI4OTgyAABOT1JNQUwgAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABJSUlJAgDkUQAA3AEgAwAAECcAADIwMTEvMTAvMDMgMDI6NDA6MzAAIQDAEJAMBAAAAAAAQAAAAAQABgAAAAEAAAAAAAAAAQCMAAYAZAAAAQAAAAAAAABGL1cgVkVSIDEuMDA2MCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGgAAAA6AAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAFDp8d/k5eL159/z9PLf8/Xu7vm4AAAAAAAAAAAAAAAAANoAAADMsbS5wgAAAAAAAAAAAAAAAQA8AAQA3QcAAIwZWkpFMTE1MDA5MjcyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAGMAFABYAIMA6QBGAnsAzgGIAIoB1QA3AUoBEADOAJMApgB9ANkAUgBMAKUAcgB1ADwAhQB0AGEASwBJAG4ATAA3AFYATgBJAFsAQQBAAE0APwBDAEYALgA3ADsAOwBGADAANgAwADYAMgA3ADEANAAvADMALAAyADgALAAvADoALgAuACYAOgA7AC8ALQAqADEAPAAnADIAOAAtADQAMgAxACsAMQA4ACwALwAuADoAOQA1ADsAOQA4ADQAOQAxADMANwBBAEEAPAA9AEsASABDAEoASgBSAFMATwBZAG8AWgBnAHsAdABWAHYAfgBaAG4AagBOAGYAWgBOAFoATgA2ADsAQQAyACsAJgAhACcAGwAbABsAHQAaABkAHQAYABkAGgAbABgAGgAdABkAFQAYABkAEwAUABIAFgAbABkAIAAaABUAGwAfABwAJAApACEALwAwACUAIQAjACsAJwAoACQAIwAjAC0AHwAlACcAKAAvAC8APQAuADQAQQA/ADUAUABSAE8AWwBeAG0AWwBuAHoAdAB2AGUAcQBlAGgAYwBLAEEAOAAhAAwABAAFAAQABgAFAAQABgAFAAIABQAEAAQAAQAEAAIAAwAFAAUABAACAAMAAwAAAAEAAwABAAEAAwADAAMAAQACAAEAAgADAAUABAAGABgAFAAAAAMAAAAAAAAAFAAUABYAKAAoACoAMAA0ADwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAA8AEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AfwB/AH8AAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAIAAgACAAIAAgADAAMAAwADAAMAAwADAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAIAAgACAAIAAgADAAMAAwADAAMAAwADAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAIAAgAAAAEAAgAEAAYACAAKAA0AEAASABQAFgAYABoAHAAeACAAIgAkACYAKAAqAC0AMAAyADIAMgAyADIAMgAyADIAMgAyADIABAAIAAwADwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAA8ADwAPAA8AAADy4fff6e3n3+nu5u/f8/Xu7vm5AAAAAAAAAAAAAsyxtLnCAAAAAAAAAAAAAAAAAQA8AAAATHsAAOAQwAxHQlJHAAAAAMAQkAwQABgAR0JSRwAAAADAEJAMEAAYAEdCUkcAAAAAAAAEAAgADAAQABQAGAAcACAAJAAoACwAMAA0ADgAPABEAEgATABQAFQAWABcAGAAZABoAGwAcAB0AHgAfACAAIQAiACMAJAAlACYAJwAoACkAKgArACwALQAuAC8AMQAyADMANAA1ADYANwA4ADkAOgA7ADwAPQA+AD8AAABBAEIAQwBEAEUARgBHAEgASQBKAEsATQBOAE8AUABRAFIAUwBVAFYAVwBYAFoAWwBcAF4AXwBgAGIAYwBkAGYAZwBpAGoAbABtAG8AcQByAHQAdgB3AHkAewB9AH4AQACCAIQAhgCIAIoAjACOAJAAkgCUAJYAmACaAJ0AnwChAKQApgCoAKsArQCwALIAtQC3ALoAvQC/AIIAxQDIAMsAzgDRANQA1wDaAN0A4ADjAOcA6gDtAPEA9AD4APsA/wDDAQYBCgEOARIBFgEaAR4BIgEmASoBLwEzATgBPAEBAUUBSgFPAVMBWAFdAWIBaAFtAXIBdwF9AUIBiAGNAZMBmQGfAaUBqwGxAbcBvgGEAcsB0QHYAd8B5gHtAfQB+wHCAgoCEQIZAiECKQIwAjkCAQJJAlICWgJjAmwCdQJ+AkcCkAKaAqMCrQK3AoECywLVAuAC6gL1AsADCwMWAyIDLQM5AwUDUQNdA2oDdgNDA5ADnQOrA7gDhgPUA+ID8AP/A+UAQAAAAEAABgCAAANoAEAAAABADUIAgABCIAAgACAAIAAgAAA5e7k3/P08t/y4fff8/Xu7vm5AAAAAAABABQAAgAnAB8AHQAiACkAMQA4ADwAQwBJAE0AVQBWAFwAZABzAIsAqQDKAB8BJAAcABwAHwAmAC4ANQA5AD4ARQBJAE8AUgBXAGAAbQCEAKIAwgAXAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABADwABADdBwAAjBkAAgMAAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQAjgADjQAA18gAAG0AmwDoA6EEwgK6AnQFhACDAIQAgwAAAIER2D8AAIA/k4r+P3IASABHAIkAeQBMAEsAnQB9AEoASQCgAIfIAADp9AYAP60EALfAwgAAAAAAAAAAAAAAAABkABkAA40AAOEjAADjADkA6APzGGoPSg8yH4MAgwCDAIEAAABBBtA/AACAP0oNAkBhApEBjQEOA5ECrAGmAYkDsAKlAaABnANayAQQ+vYFAMt7BABns+IAAAAAAAAAAAAAAAAAZACRAAONAADNzAAAbQCeAOgDigS0Aq0CXgWEAIMAgwCCAAAAcAfYPwAAgD84cf8/cABHAEYAhwB5AEwASwCdAH0ASgBJAJ8A3sgAAAvCBgD4nwQAlEHFAAAAAAAAAAAAAAAAAGQA1wADjQAAPjABAHgAAgHoAwwD0gHNAZkDggCBAIAAgAAAAI9n1z8AAIA/0lf+P0sAMAAvAFsAUQAzADIAaQBTADEAMABqAH3FAAAyxQcAU4kEAK+IpQAAAAAAAAAAAAAAAABkANsAA40AADA1AQCAABgB6AP0AssBxQGDA4MAggCCAIIAAADlNdQ/AACAP9NZ/D9IAC8ALgBYAE4AMgAxAGcAUQAxADAAaAD8xgAARHIGAPGVBAB88s8AAAAAAAAAAAAAAAAAHvj+P1WZ+z8BAAAAAAAAAAAAAAABAHcECgABAF0EAQABAFAAAAAAAAIC/////////wICAjIy/////////zIyMjw8/////////zw8PAwMBgABADwABADdBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAyABABgEAdQkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECcUAAEAAAAAAEFVTwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCwAAAYAZAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAADwcMBgAAkBQCIFQAViB4AQAAGgEAAAAAAQGLHpsAbQBhEAAAYRAAAKwLfQCrC/QBOgIAAAAFAAALBwwGAADDFMsfUAAbIIoBAAAaAQAAAAABAYsemwBtAA8RAAAPEQAArAt/AKkL8QE6AgAAAAUAAAwHDAYAAIcV0B+PAF8gfQEAABoBAAAAAAABix6bAG0A+BAAAPgQAACpC3wAqQvyAToCAAAABQAADQcMBgAAdxXfH44AbSB7AQAAGgEAAAAAAAGLHpsAbQDUEAAA1BAAAKwLewCsC/IBOgIAAAAFAAAOBwwGAABhFfMfjAB/IHYBAAAaAQAAAAAAAYsemwBtAJoQAACaEAAArAt5AKwL8wE6AgAAAAUAAAAEDAYAAHATTyD7/0oggAEAABoBAAAAAAEBix6bAG0Ajw8AAI8PAACyCXwAsglsAq4CAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAFZAHMALgA1AKoADAAaATIASQAZAB8AdwCRAWObIP83AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACbA1AFPgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAAAADy/wAAAAAAAAAAPgfxDgAAAAAAAAABAAAAAAEBAAAAEBAAAQAAAAQFAwYJAwQGBgQDEBgjFgQHBwsHCwQOEgkHCwwOIxQDBgUNDAQHIgwLDwsKFxwVBAMFGhkMGiEUBBMHBCYsHQoBAhASGiYzMBcrJhwrLxQIAgEFBiMqMTA2NjU1MzIPKAEBAQMOHComKzQ6ODc0Eh8AAQIEDA8iKTMiPDo4MykoAQEBAgkNNVomIyQ2Kx0LCwMBAgINDxxJLhscEQoGBQQCAQECBxASEhMODg8SDQsFAQECAgYNDhESEQ8QEhAMBQEBAQYICQsPEAsIEBIRCgkBAQIICQcKCgcPEREREQ0IAwQLEQwGCAcJCA4RERELAwIFDQkPAwQDAwYMDw8HAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGF3Yl9kZWJ1Z19pbmZvAAAAAAAAAAAAABAAGADAEJAMAAAAAAQAAAAAFB8CiekRAOAQwAwAAAAAAgADAOYhAAABANAABAEAAAAAgACAAIAAAAAAAAAAqwEAAQQCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKT7RAAAAAAALHw9ACyAPQAAAAAAix4AAJUlAABAAC0AWCAAAJQBAAAAAQAAGAIAAAEAAAAAAAAAAAAAAP7///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AnQD7AaQCTAFNAVgBMQF1ATcByQHnAGUBGwHYAKgA3gCtAFoASgAvABsBfACMAIYAaQAbAFMAZQC1AIwAMwD7AJcAjwCXAIQBCwHoACoB2QC5AZEBcQG5ASICjgFFAr0CJwPUAtUBxAVrAv4DbQPmAi4DwgPaAqIBgQASAVcAbQAwAacBLQLJAccB0gE9AbEAkQA4AaoArACgAMMARgBpAFEARABtADwAHwAmAEAAMwAcACoADwAeAB4ADwAPAA8AGgAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAoABwAHAAoAAAAAAAAAAAAAAAgACgAAADoAFQAMAAAADAAOACcAJgA4ADEASAAPACoAMQCmADgAlABrAJEBlACwADYBWwEtAwcB9AGBAssC9QJ/AmQCmwPmAo0CeAN7ArgCtQIVAjkCGAE+AVQDGgEWAaYBrAHBAEABHAFBAYYBPwFXArABQwGzATYCawSjBeYENgPzAgYCcQE8AecA1QDCAJIASQCLAFcAPAAuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5iEsAV36ifsSAAUA/v9VANX+VQDV/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgwPE+AAAQAOsD8QQhAIYA5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBu8BZAAAAQEBSiAAAKUPAAClDwAApQ8AAIBzAACbcgAAMHQAAAAAAABtAG0AbQCqC7cLmAtdAAgAEQADAAkADwAVABsAIQAnAC0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCKHAApjuAAPAjkwDYeaAA7/erADbSpwDLCKAAIVCSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACLTiYAge8xAFPfRwD47moAJCKHAMCYiACNC2UAyU1GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACPIgAA8yIAAMgiAADkIgAAUCMAAB8jAADUIgAA7iIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACVHgAA+h4AAKIfAACeIAAAuyEAAMohAAAQIAAAHx8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgKwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlZGRjY2NjZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+v8AAA4ADgAgAQAAAgBOAAIALgFQADEC5QCgBRoCAAAAAAAABAQEBAcOAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAABkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzAAAAAAAAAAAAECcAAAAAAAAAAAEAAAAQJwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW+cSQAAAgD8AAIA/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwAGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAEWQ1kWMdP8v/wv7A3MACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAGAAEAA0AAQAHAAIB3kr43tZ+17/Ub1vn42AAAAAAAAAAAAAAAMAAMAACABAAAAAAAAAAAAAAAAAABfM13+/r3uf/+f/wN/6DuPABxgmwASFBAQFBI5CkDA2BAAARAEAAAQggAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECcAACgACABVAAEABgB+AAAAfyDxAPb5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAIDBAUGCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAQJwAAKAAIAFUAAQAGAH4AAABKIPEA9vkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAgMEBQYKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAP9/AAAAAAAAAAAAAAAA/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAG0AgACAAIAAgAAAAOgDAAAAAAAAmwAAAAEAix6PDwAAyABWIAEAAADWAIAAAgEAAAAAAAAzAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAACgAAAAAAAAAtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAABAIselSUAAEAAWCABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgAAABAnAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAoAAAAAAAAALQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAQCLHpUlAABAAFggAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4AAAAQJwAAEQAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAKAAAAgAAAAPwAgACAAIAAgAAAAOgDAAAAAAAAQAAAAAEAix6VJQAAQABYIAEAAAAAAAAAAACUAQABGAIeAAAAECcAABEAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAaisEAAAAAAC9G7FFAAAAAN0tsUUAAAAAhCCyRQAAAABDIbJFAAAAAAAAAAAAAAAAoTizRQAAAABSabNFAAAAAARruUUAAAAAimy5RQAAAAB8cLlFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFqu00UAAAAA1a7TRQAAAAAFr9NFAAAAAEi000UAAAAAqgutCwAArQsJAAYAKQAfAAIAAQAJABQAAQAUAIAA/QCVJQAAAAAAAMgQAACAAIAAgACAAIAAgACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAEABQBkAL8NCQwOCw0KBgoHBAgAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAIBAAAAAAEog8v8AAAAAAAAAAAkAAACPDwAAbQAEAQEA6ANYIFggBAEBAAAAAABYIAAAAAAAAAkAAAClDwAAbQC9BQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wAAAAAAAAAMDAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlSUAAEAAAQCVJQAAQAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXQEAAHf//wAsAAACAAAAAKv//wC9AQAAmP//AgAAAAD+//8Aav//AJgBAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAACMUQkEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIwBAADgEAAAwAwAABAAAAAYAAAAwBAAAJAMAADAEAAAkAwAAAMAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4akQAXGpEAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAQAAAIATAAAAAAAUHwIAAAAAALx2AADSTAEAToQBwBAAAGAIAAAA5MQBAAAAAAAAAAAAAAAAlAEAARgCAAEIAAAAAAAAAAAACAAIAAoACgAIAAgAAACIaEQAzGhEAAQABAAFAP8DDAAAABBpRAAAAAEAVGlEAAAAAACYaUQAAAABABQACgAAAAAAAAAKAAAAAADcaUQA6GlEAIhmRAABAAAAgFU7AP8PAAABAAAAAQAAAAEAAABUDU4AIAAAAPRpRADIL0UAwB9FAAAAAADIakQAAAAAAAAAAAAAAAAAGGpEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwCAAAYAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwABAAAAhJoTQBynSQAAAAAAAwAAAPyPSQBAAEAAXMZJAAAAAABc1kkApNZJADzbSQAAAAAAUNtJAAAAAABk20kAdNtJAAMAAACE20kAlNtJAAMAAABQqjsAAwAAAAAAAAABAAAAAABAQPTwUQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOXu5N/z9PLf8/Xu7vm4AAAAAAAAAAAAAA==MDEwMA==MQ==NDI4OA==MzIxNg==MjY5NjA=Njk5Mi8xNjk5Mi8xMw==Mg==Aw==AQ==MA==MA==MA==MA==MA==MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Erlebniswochenende 60 Jahre Badische Weinstraße - Gernsbach feiert Anbindung an die Traditionsroute

02.04.2014  -  Vor 60 Jahren wurde der Grundstein für eine der beliebtesten touristischen Routen gelegt. Die Orte entlang der Badischen Weinstraße feiern dieses Jubiläum am 3. und 4. Mai mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den edlen Tropfen.

Seit dem Frühjahr 2014 ist nun auch Gernsbach mit einer Nebenroute, der Murgtäler Weinschleife, an die Badische Weinstraße und das überörtliche Marketing mit angeschlossen. Mit dabei am Festwochenende sind daher auch die beiden Gernsbacher Weinbaubetriebe, das Weingut Schloss Eberstein und das Weingut Iselin.

„Musik, Weinprobe und Weingeschichte“ am 3. Mai 2014 um 18 Uhr im Alten Rathaus

Das Weingut Iselin und die Jan Brauers-Stiftung mit Sitz im Alten Rathaus würdigen das Jubiläumswochenende der Badischen Weinstraße mit einer Veranstaltung, die der besonderen Bedeutung des Weins für die Kultur unserer Region Rechnung trägt, gleichzeitig aber auch die dem Weine innewohnende heitere Note berücksichtigt.

Nach einer Vorführung von heiteren und zum Thema Wein passenden Musikstücken auf dem historischen Welte-Flügel der Jan Brauers-Stiftung, verbunden mit einer Weinprobe mit Weinen des Weinguts Iselin im Bürgersaal des Alten Rathauses erwartet die Besucher im Gewölbekeller ein besonderer Vortrag.

Friedrich Hecker, Adolph Blankenhorn und die Rettung des europäischen Weinbaus

Im Jahre 1883 veröffentlichte der badische Önologe Adolph Blankenhorn seinen Briefwechsel mit dem nach Amerika ausgewanderten Friedrich Hecker, dem Volkshelden der 1848er Revolution. Was die beiden völlig verschiedenen und ganz außergewöhnlichen Persönlichkeiten einte, war der Kampf um den Erhalt der durch die Reblaus bedrohten europäischen Rebe. Blankenhorn hatte in seinem önologischen Institut in Karlsruhe große Anstrengungen bei der Erforschung und Bekämpfung des aus Amerika eingeschleppten schädlichen Insekts unternommen. Dabei gewann für ihn die Korrespondenz mit Friedrich Hecker, der ihn mit den Weinbauverhältnissen in den Vereinigten Staaten bekannt machte, mehr und mehr an Bedeutung. Der Dialog der beiden Badener zeugt einerseits von dem Engagement Blankenhorns, der seine Lebensaufgabe in der wissenschaftlichen Durchdringung des Weinbaus und der Kellerwirtschaft sah, andererseits weist er Hecker als passionierten Winzer und hervorragenden Kenner der amerikanischen Rebkultur aus.

Die Historikerin Dr. Isolde Döbele-Carlesso beleuchtet in ihrem Vortrag im ein faszinierendes Kapitel Weinbaugeschichte, welches weit über Baden hinaus auch die europäische und amerikanische Kulturgeschichte umspannt. Sie studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Klassische Archäologie und promovierte über die Geschichte des Weinbaus. Von Ihr stammen zahlreiche Veröffentlichungen zur Regional-, Kunst- und Kulturgeschichte. Dr. Döbele-Carlesso ist Herausgeberin der Reihe „Weingeschichte – Historische Texte“, in der sie unter anderem den Briefwechsel zwischen Friedrich Hecker und Adolph Blankenhorn neu ediert hat.

Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt 15,- Euro. Es wird um frühzeitige Reservierung gebeten, da die Plätze begrenzt sind. Reservierungen bei Weingut Iselin unter Telefon 07224 1666 (Mo-Sa von 9.30 bis 18 Uhr) oder der Jan Brauers-Stiftung unter Telefon 07224 6236078 (So und Mo 11-15 Uhr, Mi 9-13 Uhr)

Unterwegs mit dem Wein-Guide – Wanderung und Weinerlebnisführung am 4. Mai auf Schloss Eberstein

Das Weingut Schloss Eberstein und die Touristinfo Gernsbach laden anlässlich des Jubiläums 60 Jahre Badische Weinstraße am Sonntag, 4. Mai, zu einer Wanderung von Gernsbach auf Schloss Eberstein und zu einer Erlebnisführung durch den historischen Weinberg mit dem Wein-Guide ein.

Die Steilhänge des Weinguts liegen über dem wildromantischen Murgtal und werden schon seit über 600 Jahren bewirtschaftet. Dieser Jahrhunderte alten Tradition fühlen sich die Betreiber des Weinguts, Jürgen Decker und Ernst Möschle mit Team, verpflichtet und geben stets das Beste in Weinberg und Keller, um Liebhaber und Kenner Badischer Weine gleichermaßen zu begeistern! Dass dies immer wieder gelingt, liegt nicht nur an ihrer Leidenschaft und Erfahrung, sondern auch an dem einzigartigen Terroir. Die sonnenverwöhnte Region, die nach Süden ausgerichteten steilen Weinberge, die Bodenbeschaffenheit und das besondere Kleinklima im Murgtal lassen die Weine von Schloss Eberstein groß werden.

Start der Wanderung ist um 10:30 Uhr bei der Touristinfo Gernsbach und führt auf dem Ortenauer Weinpfad rund 3 Kilometer über schmale Pfade bis auf Schloss Eberstein. Dort wird Sie der Weinguide nach einem kleinen Sektempfang in die Geheimnisse des besonderen Weinanbaus hoch über dem Murgtal einführen. Anschließend wird Ihnen ein zünftiges Vesper und eine Weinprobe mit 5 ausgesuchten Weinen des Weinguts serviert. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 20 Euro wird direkt vor Ort erhoben.

Als Besonderheit erhalten alle Teilnehmer des Jahrgangs 1954, dem Geburtsjahr der Badischen Weinstraße, auf die Weinprobe sowie die Führung einen Nachlass von 60% (nachzuweisen mit Personalausweis).

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Eine Anmeldung zu der Wanderung und der Weinerlebnisführung bei der Touristinfo Gernsbach, Telefon 07224 644-44 oder per E-Mail touristinfo@gernsbach.de ist wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen notwendig.