Attribute Type Value
id string 1576273
contentobject_id string 70408
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA==Q2Fub24=Q2Fub24gUG93ZXJTaG90IEEzMDAwIElTMQ==MTgwLzE=MTgwLzE=Mg==MjAxMTowNjoxMSAyMDowNTo1MA==Mg==MjQwMS8xMjU=MjcvMTA=MjAwMDIyMQ==MjAxMTowNjoxMSAyMDowNTo1MA==MjAxMTowNjoxMSAyMDowNTo1MA==AQIDAA==My8xMjIzLzMyOTIvMzI=MC8zOTIvMzI=NQ==MjQ=NjIwMC8xMDAwGgABAAMAMAAAACgEAAACAAMABAAAAIgEAAADAAMABAAAAJAEAAAEAAMAIgAAAJgEAAAGAAIAHAAAANwEAAAHAAIAFgAAAPwEAAAIAAQAAQAAAEG5GgAJAAIAIAAAABQFAAANAAQAqwAAADQFAAAQAAQAAQAAAAAAgwImAAMAMQAAAOAHAAATAAMABAAAAEIIAAAYAAEAAAEAAEoIAAAZAAMAAQAAAAEAAAAcAAMAAQAAAAAAAAAdAAMAEAAAAEoJAAAeAAQAAQAAAAACAAEfAAMARQAAAGoJAAAiAAMA0AAAAPQJAAAjAAQAAgAAAJQLAAAnAAMACQAAAJwLAAAoAAEAEAAAAK4LAADQAAQAAQAAAAAAAAAtAAQAAQAAAAAAAAAuAAMABAAAAL4LAAAvAAMAEQAAAMYLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAACAAAAAwAFAAAAAAAEAP//AQAFAAAAAAAAAAAAAAAPAAMAAQAGQAAA/3///+BgOBjoA1wAwAD//wAAAAAAAAEAAAABABsAQA5ADgAAAAD//wAA/3//fwAAAAD//zwAAgA4GPcAuQAAAAAAAAAAAEQAIACgAI4AXADfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAZAAAAFsA3AAAAAAA/P/6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAASU1HOlBvd2VyU2hvdCBBMzAwMCBJUyBKUEVHAAAAAABGaXJtd2FyZSBWZXJzaW9uIDEuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAD7AQAAmwEAAAAAAAAAAAAAAAAAABIBAACVAgAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAQAA5QIAAKz///8AAAAAAAAAAPT///8AAAAAAAAAAOn////0////AAAAAAAAAAAXAAAACgAAAKwBAACsAQAArAEAABIBAADSAgAApf///wAAAAAAAAAArAEAAKwBAAAAAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF4AAAAABAAAAAQAANf+//8zAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwEAAAAAAADX/v//MwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcEAAAZBAAAAAQAAAAFAAAAAAAA1/7//zMBAABTAAAAowMAADgHAACABQAAowMAAGQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAASAQAA1gIAAKwBAACTAgAApf///wQAAACAAAAA/wEAAAAAAAAAAAAARQQAAAAAAAAAAAAAtgQAAEQFAAD1BQAAkgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEBAAASQQAAFsEAABFBAAASQQAAF0EAABMBAAARwQAAFsEAAA+BAAAYAQAAEUEAABIBAAAWAQAANsEAAAAAAAAAAAAAAAAAADABAAA5AAAABgBAAA1AAAAqQMAALAAAADbAAAAKQAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAMAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+RQAAC/h//8AAAAA3P8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAABsAAAANAAAAYKUcK2IABAAJAAkAAAtACGQAZAASABIAEgASABIAEgASABIAEgASABIAEgASABIAEgASABIAEgDu/wAAEgDu/wAAEgDu/wAAEgDu/+7/7v8AAAAAAAASABIAEgAgAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAABAAAAAgACAAIAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACKAAEAAAAEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAQAAAAAQAAgAAQABAIAC4AEAAAAAAAAAAAAACACAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACgABAP//AAD//xIAAQFgAAAAMtLe+x/bi/0kCMSgcpgY0AgA/3//f///IgABAP///////////////////////////////////////0lJKgDeAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDEwMA==MQ==MjgxNg==MjExMg==MzMyMA==MjgxNjAwMC8yNDE=MjExMjAwMC8xODE=Mg==Mg==Aw==MA==MA==MA==MzY0OC8zNjQ4MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Adolph Blankenhorn Denkmal in Müllheim'
>original_filename string 'Blankenhorndenkmal_in_Müllheim.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Adolph Blankenhorn Denkmal in Müllheim'
>original_filename string 'Blankenhorndenkmal_in_Müllheim.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 70408
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Adolph Blankenhorn'
>published string 1399489544
>modified string 1399489544
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '03b02769ee9d08fd5d409452520daa9f'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 71977
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 3314583
>contentobject_id string 70408
>creator_id string 50044
>version string 1
>status string 1
>created string 1399489407
>modified string 1399489544
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Adolph Blankenhorn'
>version_name string 'Adolph Blankenhorn'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1576273
>contentobject_id string 70408
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA==Q2Fub24=Q2Fub24gUG93ZXJTaG90IEEzMDAwIElTMQ==MTgwLzE=MTgwLzE=Mg==MjAxMTowNjoxMSAyMDowNTo1MA==Mg==MjQwMS8xMjU=MjcvMTA=MjAwMDIyMQ==MjAxMTowNjoxMSAyMDowNTo1MA==MjAxMTowNjoxMSAyMDowNTo1MA==AQIDAA==My8xMjIzLzMyOTIvMzI=MC8zOTIvMzI=NQ==MjQ=NjIwMC8xMDAwGgABAAMAMAAAACgEAAACAAMABAAAAIgEAAADAAMABAAAAJAEAAAEAAMAIgAAAJgEAAAGAAIAHAAAANwEAAAHAAIAFgAAAPwEAAAIAAQAAQAAAEG5GgAJAAIAIAAAABQFAAANAAQAqwAAADQFAAAQAAQAAQAAAAAAgwImAAMAMQAAAOAHAAATAAMABAAAAEIIAAAYAAEAAAEAAEoIAAAZAAMAAQAAAAEAAAAcAAMAAQAAAAAAAAAdAAMAEAAAAEoJAAAeAAQAAQAAAAACAAEfAAMARQAAAGoJAAAiAAMA0AAAAPQJAAAjAAQAAgAAAJQLAAAnAAMACQAAAJwLAAAoAAEAEAAAAK4LAADQAAQAAQAAAAAAAAAtAAQAAQAAAAAAAAAuAAMABAAAAL4LAAAvAAMAEQAAAMYLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAACAAAAAwAFAAAAAAAEAP//AQAFAAAAAAAAAAAAAAAPAAMAAQAGQAAA/3///+BgOBjoA1wAwAD//wAAAAAAAAEAAAABABsAQA5ADgAAAAD//wAA/3//fwAAAAD//zwAAgA4GPcAuQAAAAAAAAAAAEQAIACgAI4AXADfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAZAAAAFsA3AAAAAAA/P/6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAASU1HOlBvd2VyU2hvdCBBMzAwMCBJUyBKUEVHAAAAAABGaXJtd2FyZSBWZXJzaW9uIDEuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAD7AQAAmwEAAAAAAAAAAAAAAAAAABIBAACVAgAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAQAA5QIAAKz///8AAAAAAAAAAPT///8AAAAAAAAAAOn////0////AAAAAAAAAAAXAAAACgAAAKwBAACsAQAArAEAABIBAADSAgAApf///wAAAAAAAAAArAEAAKwBAAAAAAAAAAAAAAcAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF4AAAAABAAAAAQAANf+//8zAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwEAAAAAAADX/v//MwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcEAAAZBAAAAAQAAAAFAAAAAAAA1/7//zMBAABTAAAAowMAADgHAACABQAAowMAAGQAAAAAAAAAAAAAAAEAAAASAQAA1gIAAKwBAACTAgAApf///wQAAACAAAAA/wEAAAAAAAAAAAAARQQAAAAAAAAAAAAAtgQAAEQFAAD1BQAAkgYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEBAAASQQAAFsEAABFBAAASQQAAF0EAABMBAAARwQAAFsEAAA+BAAAYAQAAEUEAABIBAAAWAQAANsEAAAAAAAAAAAAAAAAAADABAAA5AAAABgBAAA1AAAAqQMAALAAAADbAAAAKQAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAMAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+RQAAC/h//8AAAAA3P8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAABsAAAANAAAAYKUcK2IABAAJAAkAAAtACGQAZAASABIAEgASABIAEgASABIAEgASABIAEgASABIAEgASABIAEgDu/wAAEgDu/wAAEgDu/wAAEgDu/+7/7v8AAAAAAAASABIAEgAgAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAABAAAAAgACAAIAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACKAAEAAAAEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAQAAAAAQAAgAAQABAIAC4AEAAAAAAAAAAAAACACAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACgABAP//AAD//xIAAQFgAAAAMtLe+x/bi/0kCMSgcpgY0AgA/3//f///IgABAP///////////////////////////////////////0lJKgDeAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDEwMA==MQ==MjgxNg==MjExMg==MzMyMA==MjgxNjAwMC8yNDE=MjExMjAwMC8xODE=Mg==Mg==Aw==MA==MA==MA==MzY0OC8zNjQ4MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Karlsruhe kommt an die „lange Leine“ und Durlach erhält einen Blankenhornweg

06.05.2014  -  Wenn in diesen Tagen die Badische Weinstraße 60 Jahre alt wird, dann gibt es auch in Karlsruhe Grund zum Feiern: die „lange Leine“ der Badischen Weinstraße wird von ihrem bisherigen Endpunkt Baden-Baden bis an die nördliche Landesgrenze verlängert und bindet damit auch die Stadt Karlsruhe über deren Mutter, die ehemalige Residenzstadt Durlach, in ihren Verlauf ein.

Adolph Blankenhorn Denkmal in Müllheim
Adolph Blankenhorn Denkmal in Müllheim - © Wikipedia/Nephantz

Mit dem 10.Mai 2014 erhält dieses Ereignis ein historisches Datum, bei dem gleichzeitig eine Unachtsamkeit korrigiert wird als die Blankenhornstraße Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhundert aus dem Karlsruher Stadtbild verschwand. Diese ehemalige Straßenverbindung zwischen Kriegs- und Baumeisterstraße erinnerte bis zum Neubau des Badischen Staatstheaters an den großen badischen Weinbaupionier Professor Adolph Blankenhorn. Blankenhorn gilt als der „Bezwinger“ der Reblaus, die in der 2. Hälfte des vorletzten Jahrhunderts verheerende Schäden in ganz Europa verursachte. Zusammen mit anderen führenden Fachmännern des deutschen Weinbaues begründete Adolph Blankenhorn 1874 den „Deutschen Weinbauverein“, dessen ersten Präsident er war.

Nun findet Adolph Blankenhorn mit dem Blankenhornweg am Durlacher Turmberg einen neuen Ort der Würdigung und Erinnerung. Möglich wird dies durch die Teilung des Wolfweges, der sich in seinem unbebauten Teil südlich der „Hexenstäffele“ in herrlicher Halbhöhenlage als Panoramaweg durch das Rebgelände des Karlsruhe-Durlacher Staatsweingutes zieht.

Der Durlacher Blankenhornweg wird am Samstag, den 10. Mai 2014 eröffnet. Dazu laden der Freundeskreis Pfinzgaumuseum - Historischer Verein Durlach – und die Karlsruher Wirkstatt als die beiden Projektträger „Ein Blankenhornweg in Durlach“ herzlich ein.

 

Beginn ist um 11 Uhr am Ende des Wolfweges bei den Hexenstäffele. Hier ist auch der Ausgangspunkt einer „Weinwanderung“, die vom Staatsweingut in der Posseltstraße (12 Uhr) über die Weinhandlung Deco and Dreams & Cuvée beim Hengstplatz (13 Uhr) zum Weinhaus am Markt (14 Uhr) führt; Weinverkostungen und Musik inklusive.

 

Kontakt:

Freundeskreis Pfinzgaumuseum

 – Historischer Verein Durlach,

Günther Malisius, 0721-401494,

guenter.malisius@t-online.de

Wirkstatt eV,

Forum für Erlebenskunst

Manfred Bögle, 0721-378076,

manfred.boegle@wirkstatt.com

Adolph Blankenhorn

Adolph Blankenhorn wurde 1843 in Müllheim als dritter Sohn des Adolph Friedrich Blankenhorn und der Katharina Judith geb. Krafft geboren. Adolph Blankenhorn widmete sich nach Abschluss des Hochschulstudiums in Karlsruhe und Heidelberg, wo er bei dem berühmten Chemiker Bunsen zum Dr. phil. promovierte, dem Studium des Weinbaus auf den väterlichen Gütern in Müllheim und am Kaiserstuhl. Mit anderen führenden Fachmännern des deutschen Weinbaues begründete er 1874 den „Deutschen Weinbauverein“, zu dessen ersten Präsidenten Dr. A. Blankenhorn gewählt wurde. Ein starker Impuls für die große Organisation (heute Deutscher Weinbauverband) ging damals vom Markgräflerland aus. Von den bestehenden Lokalvereinen war der Oberbadische Weinbauverein der erste, der geschlossen dem deutschen Weinbauverein beitrat.

In Karlsruhe erbaute Blankenhorn bereits1872-1875 mit eigenen Mitteln ein ökologisches Institut, das erste dieser Art in Deutschland (zum Vergleich: Erst 1921 war die badische Regierung bereit, ein Weinbauinstitut in Freiburg zu errichten). 1881 wurde Blankenhorn außerordentlicher Professor an der Polytechnischen Schule in Karlsruhe. Ein besonderes Augenmerk seiner Untersuchungen galt der Reblaus, deren Gefahr für den europäischen Weinbau er sofort erkannt hatte. Auf dem von den Gebrüdern Blankenhorn angelegten Rebgut Blankenhornsberg bei Ihringen betrieb Prof. Blankenhorn eine Versuchsstation für Traubensorten. Hierfür lies er sich auch Rebsamen von dem emigrierten 48er Freiheitskämpfer Friedrich Hecker senden, der in Amerika auf einer Farm Weinbau betrieb.