Attribute Type Value
id string 2100091
contentobject_id string 107054
version string 2
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gUG93ZXJTaG90IFMxMTA=QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIEV4cHJlc3MgOS4wIChXaW5kb3dzKQ==MjAxNTowNToyMiAyMzoxMDozMA==SnVsaWFuIFNlbWV0MTg2 '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string ''
>original_filename string 'Weinerlebnisführer Baden ausgebildet.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string ''
>original_filename string 'Weinerlebnisführer Baden ausgebildet.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 107054
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Die glücklichen "Weinerlebnisführer Baden"'
>published string 1432327994
>modified string 1432329199
>current_version string 2
>status string 1
>remote_id string 'd1c63a66518c67553f0e3de7ccad6dca'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 109340
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 4811565
>contentobject_id string 107054
>creator_id string 50044
>version string 2
>status string 1
>created string 1432329146
>modified string 1432329199
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Die glücklichen "Weinerlebnisführer Baden"'
>version_name string 'Die glücklichen "Weinerlebnisführer Baden"'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 2100091
>contentobject_id string 107054
>version string 2
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gUG93ZXJTaG90IFMxMTA=QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIEV4cHJlc3MgOS4wIChXaW5kb3dzKQ==MjAxNTowNToyMiAyMzoxMDozMA==SnVsaWFuIFNlbWV0MTg2 '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)
Attribute Type Value
id string 1664492
contentobject_id string 75283
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gRU9TIDdEMQ==NzIvMQ==NzIvMQ==Mg==MjAxNDowNzoxNyAxNjoyNjoxMg==U2FzY2hhIEhvdHogIHd3dy5hZ2VudHVyYmVyZ3dlcmsuY29tMg==MzYwOTA5OA==MS8yMDA=NjMvMTA=Mg==MTAwMDIyMQ==MjAxNDowNzoxNyAxNjoyNjoxMg==MjAxNDowNzoxNyAxNjoyNjoxMg==AQIDAA==NDk5NzEyLzY1NTM2MzUyMjU2LzY1NTM2LTEvMw==NQ==MTY=MjIvMQ==JwABAAMAMQAAABQFAAACAAMABAAAAHYFAAADAAMABAAAAH4FAAAEAAMAIgAAAIYFAAAGAAIADQAAAMoFAAAHAAIAGAAAAOoFAAAJAAIAIAAAAAIGAAAMAAQAAQAAAAnNE3YNAAcAAAYAACIGAAAQAAQAAQAAAFACAIATAAMABAAAACIMAAAVAAQAAQAAAAAAAKAZAAMAAQAAAAEAAAAmAAMAWwAAACoMAACDAAQAAQAAAAAAAACTAAMAGgAAAOAOAACVAAIARgAAABQPAACWAAIAEAAAAFoPAACXAAcAAAQAAGoPAACYAAMABAAAAGoTAACZAAQAfAAAAHITAACaAAQABQAAAGIVAACgAAMADgAAAHYVAACqAAMABgAAAJIVAAC0AAMAAQAAAAEAAADQAAQAAQAAAAAAAADgAAMAEQAAAJ4VAAABQAMAOQUAAMAVAAAIQAMAAwAAADIgAAAJQAMAAwAAADggAAAQQAIAIAAAAD4gAAARQAcA/AAAAF4gAAASQAIAIAAAAFohAAATQAQABQAAAHohAAAVQAcAdAAAAI4hAAAWQAQABgAAAAIiAAAXQAQAAgAAABoiAAAYQAQAAwAAACIiAAAZQAcAHgAAAC4iAAAAAAAAYgACAAAAAwAAAAAAAAACAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA/3//fwMAAgAAAAEA//+JADIAEQABAFwAPAEAAAAAAAAAAP///////wAAAAAAAAAA/////wAAAAD/f////////wAA//8AABYAmy3qTAAAAAAAAAAARAAAAKAA9ACsAPQA9P8AAAMAAAAIAAgAowAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAArAD0AJYAAAAAAPgA//////////8AAAAAAABDYW5vbiBFT1MgN0QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEZpcm13YXJlIFZlcnNpb24gMS4yLjMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqqp1M3UzSACWlf0DAAAAAAIAAQAABgAAAKMAVzU1ABaAAAAAAAAAAAAAAbu7AQEAAAAAAgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAf/2AA/8EGfv8AAQ4A3AzMzAAAAAADAAAAAAAAAEgAAAD7AAAAAEoDAAAASgAAAAAACCAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAwAAAAMAAAADAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAIEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAQBAgAOAAAAAAABAAAAAAAAAAYFAAAAAAMGH78FAAAAABYBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAd7e3t67r/8AAAAAAAAAAAEfVwCJABEAMpEVAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAEAUAACADQAAHQkAAGgFAAAGAgAAsAIAANACAADgAQAAAAAAAAAAAADQAgAAqAEAAMgHngQGBOgBrADlAAcE6AHIxogAyOaIAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAQAxLjIuMwA3Qi43Qi40QgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlAAAAZAAAAGQAAAD0BQAAAAAAAAAAAABmAAAAZAAAAGQAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcwMABAAEtAHQvpFRCc0TdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8BAAQABMMCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADvAQAEAATDAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7wEABAAEwwIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8BAAQABMMCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQCBAIEAAAD//////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQABAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQABAAEAAAAAAAAAAAk+cdTBAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAPYqAAAsvgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACfAAcAcAC2AAgAEwATAEAUgA1AFIAN3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gAKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAaP6j/yP/I/8d/53/nf+AAAAAAAAAAAAAIkBiQGJAXEDcQNxA10FAACJAQAAd/6JAQAAd/7nAokBAAB3/hn9iQEAAHf+iQEAAHf+AAAAAgAAICcAAAAAAAD//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAP////9XAAMAAAAAAA4B3AAAABcAAAAAADE3LTUwbW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTMDg4MjMyNUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8AEAAAQAAAABAAAAXAAAAAcAAAABAQAAAQAAAAAAAAACAQAAAQAAAAAAAAADAQAAAQAAAAAAAAAEAQAAAQAAAAAAAAAFAQAAAQAAAAAAAAAIAQAAAQAAAAAAAAAPAQAAAQAAAAAAAAACAAAALAAAAAMAAAABAgAAAQAAAAEAAAACAgAAAQAAAAIAAAADAgAAAQAAAAAAAAADAAAAuAAAAA0AAAACBQAAAQAAAAAAAAAEBQAAAQAAAAAAAAADBQAAAQAAAAAAAAAFBQAAAQAAAAAAAAAHBQAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgUAAAIAAAABAAAAHwAAABMFAAABAAAAAAAAABAFAAABAAAAAAAAABQFAAABAAAAAAAAABUFAAABAAAAAAAAAA4FAAABAAAAAAAAABYFAAABAAAAAAAAAA8GAAABAAAAAAAAAAQAAACYAAAABAAAAAwHAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3gAAAN4AAADeAAAA3gAAAAYHAAABAAAAAAAAAA8IAAABAAAAAAAAAA4IAAABAAAAAAAAAAAAAABAFAAAgA0AAAAAAAAAAAAAHAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAP//CCCBAAAAAAACAAwAEQIABAAExwEAACIA8BS8DQEAAQCoADgA5xS3DQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHACIDAAQABJABMAIABAAEIwKQAQAEAAT3AtoD3wTxBMoBtQIEBQ0FjgLTAdkE2QR3AwAAAQD1APEA+AAAAKsI+hEWEhoLIgRlAWABQwCtAPMD+wPHBgAIrQ3JDfwCUgfkDx4QYgnEAy0BMwEsAHsAIQMXA18F8gYjDGIMbwLdBwAEAAQfBgkT/AcABAAEUAbBEpYHBwT3A8IGMxEAAAAAAAAAAAAAdggABAAEBgZQFNkJAAQABBgFWBsfCQAEAASHBXAX7QUABAAEFQmADHkHAAQABHsIuQ5zCgAEAATQBBYgVQkABAAEfwX8F5oEAAQABPcJVwp2CAAEAAQGBkUUdggABAAEBgZFFHYIAAQABAYGRRR2CAAEAAQGBkUU7AMABAAEFQRaD+wDAAQABBUEWg/sAwAEAAQVBFoP7AMABAAEFQRaD+wDAAQABBUEWg+b/moBsQOUKrX+dQGQAxAn3/6HAVgDbCAN/6ABJANYG0b/wQHlAnAXYv/RAcgC4BWC/+QBqAJQFLP//wF2AlwS7v8lAkACaBAoAFICFALYDlsAfQLuAawNmQCzAsMBgAzMAOACoAG4C/oAEwOJAfAKawGdA1EBYAn0ARAIIAj/B/8H/wf/BwAAGAAPACwAHgAnACgAPQAzAFEAVABmAIgAwQB+AIMALAA7AC0AOwA2ADcAMQA2ADQARQBHAF0AUwBaAFYAQgBGAEoAVABYAEkAPgAwADMARwBhAFsATAA6ADYAOwA1AD8ASQBTAFEAOgA/AEQASABPAGEAWgBTAEIAPwA5AEYAAAAdAB8AVgA2AEsARwBfAE4AeAB3AIsAtgAAAZ8AkQBeAIIAaQCFAHIAbQBdAGMAWQBwAHAAjQB4AIAAcwBSAKwAuQDOAMwAnAB4AF0AYgB+AKIAlAB3AFoAVABYAEoAmgCyAMcAuAB0AIAAiwCNAJYArgCbAIoAbgBoAFwAawAAACsAIABVADcARwBGAGUAUwB+AHwAkAC6AAEBnACLAGgAigBpAH8AbABqAFwAYwBbAHQAcgCNAHgAfwBwAEoAsAC7AMwAxgCYAHsAXgBiAIAApgCXAHgAWQBRAFIAPwCmAL0AzwC7AHwAhwCQAJIAmACwAJsAiQBrAGMAVABYAAAAGQAaAEMAJwA1ADEAPgAxAEcARABMAGAAhgBMAEAAVABvAFcAYwBPAEoAPAA+ADQAPgA7AEkAPAA/ADUAIgCVAJwApgCWAGgATQA6ADsARwBXAE0AOwArACcAJwAeAH4AjgCZAIMARwBKAE8ATgBRAFoATQBCADIALwAnACoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAwAlABQAEQAbABIAYgAZAGgAYABpAH8AJwNtABcAFABHAEIDAwHXADcB/QAwCEsFjQsXCHUCEQKOCmIAEwAVAEYAegJIAFcAowCoAGoEUQSOCEsEJwGiAN4BDgChAY0BwQRzC8cBbgJLBPcDfg9tCGMRKwuhA8kC8QdcAAAAAAAAAACAAAAABAAEAAS+Cn0PChrWEC0AHwAYEDUP1f/i/+kPAAAAAQcAq/gPAJ3IDwDFzQYAdJUABAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAD/HwAB/x8AAQAAAAAAArYC3gHvAcMCmgFmAwAAAAAAAAAAAAAgAE4A7QAAAQABAAEAACgAYQDtAAABAAEAAQEAAAB0AAAAAAAQACAAQABgAIAAwAAAAAAAAADe/y//eP/K/5EEkQSRBKYETgXxBFMEiAQBAP8H/wcACP8HAAD3LxAnABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfd8AACAATgDtAAABAAEAAQAAKABhAO0AAAEAAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQCBAIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAABB0AAAAAAAAAAAAIwAAAAAAAADMEEAUgA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAQUAAAB7ewwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAElJKgA6AwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDA=MDA=MDA=MDEwMA==MQ==NTE4NA==MzQ1Ng==OTA1Mg==NTE4NDAwMC85MDc=MzQ1NjAwMC81OTU=Mg==MA==MA==MA==MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weintrauben von nahem'
>original_filename string '2.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weintrauben von nahem'
>original_filename string '2.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 75283
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Weinreben'
>published string 1406041461
>modified string 1406041461
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string 'f5bfb69080b9e63040b47c8d74768d66'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 76959
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 4002987
>contentobject_id string 75283
>creator_id string 50044
>version string 1
>status string 1
>created string 1406040866
>modified string 1406041461
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Weinreben'
>version_name string 'Weinreben'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1664492
>contentobject_id string 75283
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gRU9TIDdEMQ==NzIvMQ==NzIvMQ==Mg==MjAxNDowNzoxNyAxNjoyNjoxMg==U2FzY2hhIEhvdHogIHd3dy5hZ2VudHVyYmVyZ3dlcmsuY29tMg==MzYwOTA5OA==MS8yMDA=NjMvMTA=Mg==MTAwMDIyMQ==MjAxNDowNzoxNyAxNjoyNjoxMg==MjAxNDowNzoxNyAxNjoyNjoxMg==AQIDAA==NDk5NzEyLzY1NTM2MzUyMjU2LzY1NTM2LTEvMw==NQ==MTY=MjIvMQ==JwABAAMAMQAAABQFAAACAAMABAAAAHYFAAADAAMABAAAAH4FAAAEAAMAIgAAAIYFAAAGAAIADQAAAMoFAAAHAAIAGAAAAOoFAAAJAAIAIAAAAAIGAAAMAAQAAQAAAAnNE3YNAAcAAAYAACIGAAAQAAQAAQAAAFACAIATAAMABAAAACIMAAAVAAQAAQAAAAAAAKAZAAMAAQAAAAEAAAAmAAMAWwAAACoMAACDAAQAAQAAAAAAAACTAAMAGgAAAOAOAACVAAIARgAAABQPAACWAAIAEAAAAFoPAACXAAcAAAQAAGoPAACYAAMABAAAAGoTAACZAAQAfAAAAHITAACaAAQABQAAAGIVAACgAAMADgAAAHYVAACqAAMABgAAAJIVAAC0AAMAAQAAAAEAAADQAAQAAQAAAAAAAADgAAMAEQAAAJ4VAAABQAMAOQUAAMAVAAAIQAMAAwAAADIgAAAJQAMAAwAAADggAAAQQAIAIAAAAD4gAAARQAcA/AAAAF4gAAASQAIAIAAAAFohAAATQAQABQAAAHohAAAVQAcAdAAAAI4hAAAWQAQABgAAAAIiAAAXQAQAAgAAABoiAAAYQAQAAwAAACIiAAAZQAcAHgAAAC4iAAAAAAAAYgACAAAAAwAAAAAAAAACAAAAAQAAAAEAAAAAAAAA/3//fwMAAgAAAAEA//+JADIAEQABAFwAPAEAAAAAAAAAAP///////wAAAAAAAAAA/////wAAAAD/f////////wAA//8AABYAmy3qTAAAAAAAAAAARAAAAKAA9ACsAPQA9P8AAAMAAAAIAAgAowAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAArAD0AJYAAAAAAPgA//////////8AAAAAAABDYW5vbiBFT1MgN0QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEZpcm13YXJlIFZlcnNpb24gMS4yLjMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqqp1M3UzSACWlf0DAAAAAAIAAQAABgAAAKMAVzU1ABaAAAAAAAAAAAAAAbu7AQEAAAAAAgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAf/2AA/8EGfv8AAQ4A3AzMzAAAAAADAAAAAAAAAEgAAAD7AAAAAEoDAAAASgAAAAAACCAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAwAAAAMAAAADAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAIEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAQBAgAOAAAAAAABAAAAAAAAAAYFAAAAAAMGH78FAAAAABYBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAd7e3t67r/8AAAAAAAAAAAEfVwCJABEAMpEVAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAEAUAACADQAAHQkAAGgFAAAGAgAAsAIAANACAADgAQAAAAAAAAAAAADQAgAAqAEAAMgHngQGBOgBrADlAAcE6AHIxogAyOaIAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAEAAQAxLjIuMwA3Qi43Qi40QgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlAAAAZAAAAGQAAAD0BQAAAAAAAAAAAABmAAAAZAAAAGQAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcwMABAAEtAHQvpFRCc0TdgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8BAAQABMMCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADvAQAEAATDAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7wEABAAEwwIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO8BAAQABMMCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQCBAIEAAAD//////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQABAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQABAAEAAAAAAAAAAAk+cdTBAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAPYqAAAsvgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACfAAcAcAC2AAgAEwATAEAUgA1AFIAN3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gDeAN4A3gAKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAQoBCgEKAaP6j/yP/I/8d/53/nf+AAAAAAAAAAAAAIkBiQGJAXEDcQNxA10FAACJAQAAd/6JAQAAd/7nAokBAAB3/hn9iQEAAHf+iQEAAHf+AAAAAgAAICcAAAAAAAD//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAP////9XAAMAAAAAAA4B3AAAABcAAAAAADE3LTUwbW0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTMDg4MjMyNUEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8AEAAAQAAAABAAAAXAAAAAcAAAABAQAAAQAAAAAAAAACAQAAAQAAAAAAAAADAQAAAQAAAAAAAAAEAQAAAQAAAAAAAAAFAQAAAQAAAAAAAAAIAQAAAQAAAAAAAAAPAQAAAQAAAAAAAAACAAAALAAAAAMAAAABAgAAAQAAAAEAAAACAgAAAQAAAAIAAAADAgAAAQAAAAAAAAADAAAAuAAAAA0AAAACBQAAAQAAAAAAAAAEBQAAAQAAAAAAAAADBQAAAQAAAAAAAAAFBQAAAQAAAAAAAAAHBQAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgUAAAIAAAABAAAAHwAAABMFAAABAAAAAAAAABAFAAABAAAAAAAAABQFAAABAAAAAAAAABUFAAABAAAAAAAAAA4FAAABAAAAAAAAABYFAAABAAAAAAAAAA8GAAABAAAAAAAAAAQAAACYAAAABAAAAAwHAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3gAAAN4AAADeAAAA3gAAAAYHAAABAAAAAAAAAA8IAAABAAAAAAAAAA4IAAABAAAAAAAAAAAAAABAFAAAgA0AAAAAAAAAAAAAHAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAP//CCCBAAAAAAACAAwAEQIABAAExwEAACIA8BS8DQEAAQCoADgA5xS3DQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHACIDAAQABJABMAIABAAEIwKQAQAEAAT3AtoD3wTxBMoBtQIEBQ0FjgLTAdkE2QR3AwAAAQD1APEA+AAAAKsI+hEWEhoLIgRlAWABQwCtAPMD+wPHBgAIrQ3JDfwCUgfkDx4QYgnEAy0BMwEsAHsAIQMXA18F8gYjDGIMbwLdBwAEAAQfBgkT/AcABAAEUAbBEpYHBwT3A8IGMxEAAAAAAAAAAAAAdggABAAEBgZQFNkJAAQABBgFWBsfCQAEAASHBXAX7QUABAAEFQmADHkHAAQABHsIuQ5zCgAEAATQBBYgVQkABAAEfwX8F5oEAAQABPcJVwp2CAAEAAQGBkUUdggABAAEBgZFFHYIAAQABAYGRRR2CAAEAAQGBkUU7AMABAAEFQRaD+wDAAQABBUEWg/sAwAEAAQVBFoP7AMABAAEFQRaD+wDAAQABBUEWg+b/moBsQOUKrX+dQGQAxAn3/6HAVgDbCAN/6ABJANYG0b/wQHlAnAXYv/RAcgC4BWC/+QBqAJQFLP//wF2AlwS7v8lAkACaBAoAFICFALYDlsAfQLuAawNmQCzAsMBgAzMAOACoAG4C/oAEwOJAfAKawGdA1EBYAn0ARAIIAj/B/8H/wf/BwAAGAAPACwAHgAnACgAPQAzAFEAVABmAIgAwQB+AIMALAA7AC0AOwA2ADcAMQA2ADQARQBHAF0AUwBaAFYAQgBGAEoAVABYAEkAPgAwADMARwBhAFsATAA6ADYAOwA1AD8ASQBTAFEAOgA/AEQASABPAGEAWgBTAEIAPwA5AEYAAAAdAB8AVgA2AEsARwBfAE4AeAB3AIsAtgAAAZ8AkQBeAIIAaQCFAHIAbQBdAGMAWQBwAHAAjQB4AIAAcwBSAKwAuQDOAMwAnAB4AF0AYgB+AKIAlAB3AFoAVABYAEoAmgCyAMcAuAB0AIAAiwCNAJYArgCbAIoAbgBoAFwAawAAACsAIABVADcARwBGAGUAUwB+AHwAkAC6AAEBnACLAGgAigBpAH8AbABqAFwAYwBbAHQAcgCNAHgAfwBwAEoAsAC7AMwAxgCYAHsAXgBiAIAApgCXAHgAWQBRAFIAPwCmAL0AzwC7AHwAhwCQAJIAmACwAJsAiQBrAGMAVABYAAAAGQAaAEMAJwA1ADEAPgAxAEcARABMAGAAhgBMAEAAVABvAFcAYwBPAEoAPAA+ADQAPgA7AEkAPAA/ADUAIgCVAJwApgCWAGgATQA6ADsARwBXAE0AOwArACcAJwAeAH4AjgCZAIMARwBKAE8ATgBRAFoATQBCADIALwAnACoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAwAlABQAEQAbABIAYgAZAGgAYABpAH8AJwNtABcAFABHAEIDAwHXADcB/QAwCEsFjQsXCHUCEQKOCmIAEwAVAEYAegJIAFcAowCoAGoEUQSOCEsEJwGiAN4BDgChAY0BwQRzC8cBbgJLBPcDfg9tCGMRKwuhA8kC8QdcAAAAAAAAAACAAAAABAAEAAS+Cn0PChrWEC0AHwAYEDUP1f/i/+kPAAAAAQcAq/gPAJ3IDwDFzQYAdJUABAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAD/HwAB/x8AAQAAAAAAArYC3gHvAcMCmgFmAwAAAAAAAAAAAAAgAE4A7QAAAQABAAEAACgAYQDtAAABAAEAAQEAAAB0AAAAAAAQACAAQABgAIAAwAAAAAAAAADe/y//eP/K/5EEkQSRBKYETgXxBFMEiAQBAP8H/wcACP8HAAD3LxAnABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfd8AACAATgDtAAABAAEAAQAAKABhAO0AAAEAAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQCBAIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAABB0AAAAAAAAAAAAIwAAAAAAAADMEEAUgA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAQUAAAB7ewwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAElJKgA6AwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDA=MDA=MDA=MDEwMA==MQ==NTE4NA==MzQ1Ng==OTA1Mg==NTE4NDAwMC85MDc=MzQ1NjAwMC81OTU=Mg==MA==MA==MA==MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)
Attribute Type Value
id string 1227625
contentobject_id string 44558
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weinpause im Glottertal'
>original_filename string 'Glott_Winzer am Rebhisli_200x134_IMG_8528_InternetWiBa.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weinpause im Glottertal'
>original_filename string 'Glott_Winzer am Rebhisli_200x134_IMG_8528_InternetWiBa.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 44558
>section_id string 3
>owner_id string 0
>contentclass_id string 30
>name string 'Weinpause'
>published string 1381908847
>modified string 1381908847
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string 'ff93acf6f4a72e57dde16c71a43f87b9'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(0)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner NULL
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 45677
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 1660350
>contentobject_id string 44558
>creator_id string 0
>version string 1
>status string 1
>created string 1381908800
>modified string 1381908846
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator NULL
>name string 'Weinpause'
>version_name string 'Weinpause'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1227625
>contentobject_id string 44558
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)
Attribute Type Value
id string 1419955
contentobject_id string 63050
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' T2ZmZW5lciBXaW56ZXJrZWxsZXIgQWNoa2FycmVuTklLT04gQ09SUE9SQVRJT04=TklLT04gRDQwMQ==MzAwLzE=MzAwLzE=Mg==QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIEVsZW1lbnRzIDMuMCBXaW5kb3dzMjAxMjowMToyNyAxMzo1MzowMA==Mg==wqkgUGV0cmEgTGl0dG5lcg==MzEwMS82MA==MTkvNQ==Mg==NDAwMDIyMQ==MjAwOTowNDoxMyAxMjowNjoyOQ==MjAwOTowNDoxMyAxMjowNjoyOA==AQIDAA==NC8xMjM5MTcvNDA0OQ==MC82MTMwNzMvMzQ2Mw==Mg==MA==Mjk=MjMvMQ==QVNDSUkAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=OTA=OTA=OTA=MDEwMA==MQ==MTc3Mg==MTE4MQ==OTUyMg==Aw==AQ==AAIAAgIBAQA=MA==MA==MA==MS8xMzQ=MA==MQ==MQ==MA==MA==MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weinerlebnisführung'
>original_filename string 'ID_16465_achk_owk156.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Weinerlebnisführung'
>original_filename string 'ID_16465_achk_owk156.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 63050
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Weinerlebnisführung'
>published string 1392391711
>modified string 1392391711
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '5037cb675ef1f61c838949014595f9bb'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 64364
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 2531447
>contentobject_id string 63050
>creator_id string 50044
>version string 1
>status string 1
>created string 1392391675
>modified string 1392391711
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Weinerlebnisführung'
>version_name string 'Weinerlebnisführung'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1419955
>contentobject_id string 63050
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' T2ZmZW5lciBXaW56ZXJrZWxsZXIgQWNoa2FycmVuTklLT04gQ09SUE9SQVRJT04=TklLT04gRDQwMQ==MzAwLzE=MzAwLzE=Mg==QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIEVsZW1lbnRzIDMuMCBXaW5kb3dzMjAxMjowMToyNyAxMzo1MzowMA==Mg==wqkgUGV0cmEgTGl0dG5lcg==MzEwMS82MA==MTkvNQ==Mg==NDAwMDIyMQ==MjAwOTowNDoxMyAxMjowNjoyOQ==MjAwOTowNDoxMyAxMjowNjoyOA==AQIDAA==NC8xMjM5MTcvNDA0OQ==MC82MTMwNzMvMzQ2Mw==Mg==MA==Mjk=MjMvMQ==QVNDSUkAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=OTA=OTA=OTA=MDEwMA==MQ==MTc3Mg==MTE4MQ==OTUyMg==Aw==AQ==AAIAAgIBAQA=MA==MA==MA==MS8xMzQ=MA==MQ==MQ==MA==MA==MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Weiterbildung "Weinerlebnisführer/in Baden"

Das Weintourismus-Projekt „Erlebnismarke Badische Weinstraße“ initiierte 2014/2015 die Zusatzqualifikation zum/r „Weinerlebnisführer/in Baden“.  Bei einem Kurs im Jahr 2015 an der VHS Markgräflerland wurden 14 Gästeführer erfolgreich weitergebildet. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Weingästeführer sind ein wichtiger Motor im Weintourismus und dienen der Wein- und Tourismuswirtschaft als kompetente Partner in Sachen Gästebetreuung und Angebotsgestaltung. Mit der Zusatzqualifikation sollen weitere weinkompetente Gästeführern für die Weinregion Baden ausgebildet sowie zukünftig ein überregionales Netzwerk an Weingästeführern aufgebaut werden.

Zielgruppe
Die Weiterbildung richtet sich an Gäste-, Stadt- und Landschaftsführer aus den Gemeinden und Regionen im Weinland Baden, die bereits über eine abgeschlossene Gästeführer-Qualifikation verfügen (BANU-Zertifizierung, BVGD Zertifizierung, oder nach Absprache)

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt (Mindestanzahl 10 Personen)

Infoveranstaltung:
VHS-Haus Müllheim
Gerbergasse 8
79379 Müllheim

Flyer Zusatzqualifikation Weinerlebnisführer/in Baden ab Januar 2016

Kooperationspartner:
• Projekt „Erlebnismarke Badische Weinstraße“
• Schwarzwald Tourismus GmbH
• Badischer Weinbauverband
• Badischer Wein GmbH
• Staatliches Weinbauinstitut Freiburg
• VHS Markgrä flerland
• Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Umweltbildungsstätten (BANU)

Förderung:

Es kann eine finanzielle Förderung über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds beantragt werden (bis zu 30% Förderung der Gebühr für TN unter 50 Jahren, bis zu 50% Förderung für TN über 50 Jahren)

Downloads