Attribute Type Value
id string 1313484
contentobject_id string 53598
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gRU9TIDMwMEQgRElHSVRBTA==MQ==MTgwLzE=MTgwLzE=Mg==MjAwNTowNjoyMCAwOTozMzowNQ==MQ==MTk2MS8xNjA=MTAvMQ==MTAwMDIyMQ==MjAwNTowNjoyMCAwOTozMzowNQ==MjAwNTowNjoyMCAwOTozMzowNQ==AQIDAA==My8xNDc5ODUwLzY1NTM2NDM1NDEyLzY1NTM2MC8zMzA0MzQwLzY1NTM2NQ==MTY=NDQvMQ==GgABAAMALgAAAOwEAAACAAMABAAAAEgFAAADAAMABAAAAFAFAAAEAAMAIQAAAFgFAACTAAMACQAAAJoFAAAGAAIAIAAAAKwFAAAHAAIAIAAAAMwFAAAMAAQAAQAAAPKrG20VAAQAAQAAAAAAAJAIAAQAAQAAANVqEQAJAAIAIAAAAOwFAAAQAAQAAQAAAHABAIAOAAQAAQAAADaNMQANAAEAAAIAAAwGAAAAAAMAEgAAAAwIAADAAAMADQAAADAIAADBAAMADQAAAEoIAACqAAMABQAAAGQIAACoAAMACgAAAG4IAACpAAMAKQAAAIIIAACuAAMAAQAAAFAUAAC0AAMAAQAAAAEAAAASAAMAGAAAANQIAAATAAMABAAAAAQJAAAAAAMABQAAAAwJAAC2AAQADAAAABYJAAAAAAAAXAAAAAAAAwAAAAAAAAACAAAAAQAAAA8A//8BAAEAAQAAAAMAAgABQAAA/3///zcAEgABAIsAQAEAAAAAAAAAAP///////wAAAAwADAAA/////wAAAAD/f/////8AACwAkgNiAmQAAAAAAAAAQgAAAKAAHAHVAOoAAAAAAAMAAAAIAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAQD//yIC0ADsAKEAAAAAAPwAAAD//wAAAAAAAAAAEgAAAAAAAAAAAAAA////////SU1HOkVPUyAzMDBEIERJR0lUQUwgSlBFRwAAAAAAAABGaXJtd2FyZSBWZXJzaW9uIDEuMS4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIOAADNFQAA3h4AAMYOAABKCAAA0A4AAJsVAAAbEwAArRQAANgTAACeBAAARAoAAATWCgDtPBEANGAYAKJNBQCGXAMAnFMGAOQuCQAWdAgAdjoJAK8mCABmtAEAhnQDAM5KHACfYisAHMk6APDSCgB7NwYAEokLAKhiEAAquQ4A7NwPAOQIDgCT8QIA4fgFAMGsHADRASwAVGc7AAVuCwBgjQYAC+cLAM+XEACyqg4A+X0PAN83DQBHpQIAaAMFAEweHQBfzCsA+CU6ALAoCQAE1wQAfawIAN3BCwBqHAoAnGcKAD+OCADLsQEACDoDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAFUBdAF3AawA/QCpAa8BEwG0AL4BwwGDARoAJQF3AXcBqgDNAIoBiwHxAKAAxQHGAW4BCgCuAf4DAgQRAhQAKBYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUgAEB0UDOgOwAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+AH4AfgB+AAcABwAADAAIAAwACJcAlwD2A2ACAAAAAAAAoP0K/AAAAAAG/gAA+gEAAAAAagD//wAAnwAHAHAAAAAAAAAAAAAAABgAAAACAAAAXLoGAAAGAAAABAAAztIqAA==AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDEwMA==MQ==MzA3Mg==MjA0OA==MjM2Ng==MzA3MjAwMC84OTI=MjA0ODAwMC81OTU=Mg==Mg==Aw==MA==MA==MA==MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Burg Ravensburg, Sulzfeld'
>original_filename string 'Sulzfeld_Burg_Ravensburg.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string 'Burg Ravensburg, Sulzfeld'
>original_filename string 'Sulzfeld_Burg_Ravensburg.jpg'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>front_bubble array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 53598
>section_id string 3
>owner_id string 50044
>contentclass_id string 30
>name string 'Burg Ravensburg, Sulzfeld'
>published string 1387815519
>modified string 1387815519
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string '0f613feed333466fba348bb0d6ec2035'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(1)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner object[eZContentObject] Object
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 4580
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 54859
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 2125110
>contentobject_id string 53598
>creator_id string 50044
>version string 1
>status string 1
>created string 1387815475
>modified string 1387815518
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator object[eZContentObject] Object
>name string 'Burg Ravensburg, Sulzfeld'
>version_name string 'Burg Ravensburg, Sulzfeld'
>main_parent_node_id string 4580
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1313484
>contentobject_id string 53598
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gRU9TIDMwMEQgRElHSVRBTA==MQ==MTgwLzE=MTgwLzE=Mg==MjAwNTowNjoyMCAwOTozMzowNQ==MQ==MTk2MS8xNjA=MTAvMQ==MTAwMDIyMQ==MjAwNTowNjoyMCAwOTozMzowNQ==MjAwNTowNjoyMCAwOTozMzowNQ==AQIDAA==My8xNDc5ODUwLzY1NTM2NDM1NDEyLzY1NTM2MC8zMzA0MzQwLzY1NTM2NQ==MTY=NDQvMQ==GgABAAMALgAAAOwEAAACAAMABAAAAEgFAAADAAMABAAAAFAFAAAEAAMAIQAAAFgFAACTAAMACQAAAJoFAAAGAAIAIAAAAKwFAAAHAAIAIAAAAMwFAAAMAAQAAQAAAPKrG20VAAQAAQAAAAAAAJAIAAQAAQAAANVqEQAJAAIAIAAAAOwFAAAQAAQAAQAAAHABAIAOAAQAAQAAADaNMQANAAEAAAIAAAwGAAAAAAMAEgAAAAwIAADAAAMADQAAADAIAADBAAMADQAAAEoIAACqAAMABQAAAGQIAACoAAMACgAAAG4IAACpAAMAKQAAAIIIAACuAAMAAQAAAFAUAAC0AAMAAQAAAAEAAAASAAMAGAAAANQIAAATAAMABAAAAAQJAAAAAAMABQAAAAwJAAC2AAQADAAAABYJAAAAAAAAXAAAAAAAAwAAAAAAAAACAAAAAQAAAA8A//8BAAEAAQAAAAMAAgABQAAA/3///zcAEgABAIsAQAEAAAAAAAAAAP///////wAAAAwADAAA/////wAAAAD/f/////8AACwAkgNiAmQAAAAAAAAAQgAAAKAAHAHVAOoAAAAAAAMAAAAIAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAQD//yIC0ADsAKEAAAAAAPwAAAD//wAAAAAAAAAAEgAAAAAAAAAAAAAA////////SU1HOkVPUyAzMDBEIERJR0lUQUwgSlBFRwAAAAAAAABGaXJtd2FyZSBWZXJzaW9uIDEuMS4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIOAADNFQAA3h4AAMYOAABKCAAA0A4AAJsVAAAbEwAArRQAANgTAACeBAAARAoAAATWCgDtPBEANGAYAKJNBQCGXAMAnFMGAOQuCQAWdAgAdjoJAK8mCABmtAEAhnQDAM5KHACfYisAHMk6APDSCgB7NwYAEokLAKhiEAAquQ4A7NwPAOQIDgCT8QIA4fgFAMGsHADRASwAVGc7AAVuCwBgjQYAC+cLAM+XEACyqg4A+X0PAN83DQBHpQIAaAMFAEweHQBfzCsA+CU6ALAoCQAE1wQAfawIAN3BCwBqHAoAnGcKAD+OCADLsQEACDoDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAFUBdAF3AawA/QCpAa8BEwG0AL4BwwGDARoAJQF3AXcBqgDNAIoBiwHxAKAAxQHGAW4BCgCuAf4DAgQRAhQAKBYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUgAEB0UDOgOwAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+AH4AfgB+AAcABwAADAAIAAwACJcAlwD2A2ACAAAAAAAAoP0K/AAAAAAG/gAA+gEAAAAAagD//wAAnwAHAHAAAAAAAAAAAAAAABgAAAACAAAAXLoGAAAGAAAABAAAztIqAA==AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDEwMA==MQ==MzA3Mg==MjA0OA==MjM2Ng==MzA3MjAwMC84OTI=MjA0ODAwMC81OTU=Mg==Mg==Aw==MA==MA==MA==MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Kraichgau freut sich auf die Badische Weinstraße

11.03.2014  -  Im Jubiläumsjahr bekommt die Badische Weinstraße Zuwachs: dann durchquert sie auch die badischen Weinregionen Kraichgau und Badische Bergstraße.

Burg Ravensburg, Sulzfeld
Burg Ravensburg, Sulzfeld - © Kraichgau-Stromberg Tourismus

Lesen Sie hierzu ein Artikel aus www.ka-news.de vom 08.03.2014:

http://goo.gl/vHY4I1